Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony www.masterbill.com.pl

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności” dostępnej TUTAJ

Zgadzam się Nie teraz

1. Audyt księgowy

Na życzenie klienta specjaliści Grupy Masterbill z zakresu podatków oraz księgowości oferują przeprowadzenie audytu księgowego, w trakcie, którego nasi specjaliści zweryfikują poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz świadczą usługi szkoleniowo-doradcze osobom zajmującym się księgowością w przedsiębiorstwach naszych klientów.

2. Audyt prawny

Na życzenie klienta nasi prawnicy mogą przeprowadzić w Państwa przedsiębiorstwie audyt prawny, polegający na zweryfikowaniu dotychczasowych praktyk prawnych, analizie zawartych umów cywilnoprawnych, uprawnień i obowiązków administracyjnych, a także wdrożeniu nowych rozwiązań i polepszeniu istniejących. Co do zasady audyt prawny ma za zadanie przede wszystkim wskazać ewentualne uchybienia i nieprawidłowości, których wykrycie przez naszych specjalistów pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Audyt księgowy i prawny Tychy / Mikołów

Przepisy dotyczące zagadnień księgowych i prawnych dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej ulegają ciągłym zmianom. Przedsiębiorca w XXI wieku ma do dyspozycji wiele możliwości utrzymania prawidłowego funkcjonowania swojej firmy. Jednym z kluczowych jest sporządzanie okresowych audytów. Audyt to nie kontrola, jak niektórzy mylnie podchodzą do tego zagadnienia. Podstawowa rola jaką ma do spełnienia, to przeanalizowanie i sprawdzenie zgodności procedur funkcjonujących w firmie z prawem, jak i wewnętrznymi regulaminami. Do obiektywnego i fachowego przeprowadzenia analizy obiegu dokumentów, stanu finansów i aspektów prawnych dobrze jest zatrudnić zaufane osoby z zewnątrz.

Grupa Masterbill wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi audytorskie, może na życzenie klienta za pomocą swojego działu księgowego oraz należącej do grupy Kancelarii Master Legal przeprowadzić rzetelną analizę w zakresie podatkowym, księgowym i prawnym. Nasi specjaliści w ramach audytu księgowego, zweryfikują poprawność prowadzenia ksiąg pod kątem obowiązującej w firmie polityki rachunkowości, jak i prawa podatkowego. Kolejną propozycją jest przeprowadzenie audytu prawnego. Głównym jego zadaniem jest sprawdzenie sytuacji prawnej Państwa firmy wraz z analizą poprawności zawieranych umów czy funkcjonowania organów.

Audyt księgowy

Dobre funkcjonowanie firmy to rzetelna wiedza na temat sytuacji majątkowej i finansowej. Operacje księgowe wymagają znajomości obowiązującego prawa. Brak uchybień to najistotniejszy element poprawnej księgowości. Doświadczony zespół księgowych i biegłych rewidentów, przeglądając dokumenty księgowe, rzetelnie analizuje i weryfikuje ich poprawność pod względem aktualnie obowiązujących przepisów. Każdy audyt to indywidualne podejście księgowego i biegłego rewidenta adekwatne do specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa.

Audyt prawny

Ten rodzaj usługi może obejmować całość lub część przedsiębiorstwa. Jego istotną rolą jest poznanie i określenie zakresu funkcjonowania działalności w ramach obowiązującego prawa. Analiza może polegać na zweryfikowaniu praktyk obejmujących zawieranie umów cywilno-prawnych, poprawności w uzyskiwaniu pozwoleń, zezwoleń, koncesji czy prawidłowości funkcjonowania organów spółki.

Zalety audytu prowadzonego przez Grupę Masterbill

W przypadku braku w przedsiębiorstwie specjalnego działu kontrolnego, przeprowadzanie audytów przez firmy zewnętrzne jest de facto jedynym rozwiązaniem. Audyt rzetelnie przeprowadzony daje możliwość wychwycenia wszelkich nieprawidłowości i niedociągnięć w dokumentach finansowych i księgowych. Wskazanie nieprawidłowości w ramach przeprowadzanej analizy, pozwala na weryfikację uchybień. Brak błędów ma istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku kontroli ze strony instytucji państwowych.

Aspekty prawne, często w wielu firmach bagatelizowane, to również ważny element w trakcie przeprowadzanego pod tym względem audytu. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Dobry rzetelny prawnik, analizując dokumenty pod względem prawnym, może skutecznie uchronić przed dotkliwymi sankcjami ze strony organów administracji publicznej.

Zakres wykonywanych usług, czyli co możemy zaoferować

Przed przystąpieniem do realizacji zadań audytowych nasi zaufani pracownicy uzgodnią, jaki ma być zakres przeprowadzonej analizy i zastosują się do Państwa życzeń i wymagań. W ramach przeprowadzanego przez naszych przedstawicieli audytu księgowego, obok wskazania nieprawidłowości, wskażą Państwu sposób ich poprawienia. W celu uniknięcia pomyłek w przyszłości, możemy zaproponować przeprowadzenie szkolenia przeznaczonego dla pracowników. Głównym celem tego rozwiązania jest zapoznanie z aktualnymi przepisami w prowadzeniu księgowości i przepisów prawnych – konsultacje.

Korzyści wynikające z usługi zewnętrznej

Audyt daje każdemu przedsiębiorcy pełny obraz funkcjonowania jego firmy. Dane księgowe z pełną analizą przepływu środków finansowych, a także ich aktualny stan w aktywach i pasywach to wyznacznik kondycji przedsiębiorstwa. Wyceny aktywów i pasywów, mogą być pomocne w nakreślaniu kierunków rozwoju Państwa firmy. Analiza danych zawartych w raporcie końcowym stanowi dobre źródło podstawowych informacji. Na bazie uzyskanych danych możecie Państwo podejmować strategiczne decyzje dotyczące dalszej działalności.

Wdrożenie zaproponowanych usprawnień poprawia wykonywanie zadań przez działy księgowe i administracyjne. Audyt prawny reguluje wszystkie aspekty związane z zagadnieniami prawidłowego stosowania i przestrzegania prawa. Wynikowy raport może być podstawą do uaktualnienia i wdrożenia nowych rozwiązań nakierowanych na rozwój. W ramach naszych działań audytorski zapoznajemy Państwa pracowników z przyczynami powstałych uchybień i podpowiadamy, jak ich można uniknąć w przyszłości.

Do kogo jest skierowana usługa audyt księgowy i prawny?

Nasze usługi skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa potrzebujące przeprowadzenia bieżącego audytu, należą do grupy, do której kierujemy swoje usługi. Przedsiębiorca niezależnie czy jest prezesem małej czy dużej firmy, powinien posiadać niezbędna wiedzę dotyczącą podległemu mu przedsiębiorstwu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami duże przedsiębiorstwa spełniające odpowiednie kryteria zobowiązane są do przeprowadzania audytu. Artykuł 64 ustawy o rachunkowości w wyraźny sposób stanowi kto ma obowiązek przeprowadzać audyt. Przedsiębiorstwa i o osoby prowadzące działalność niepodlegające obowiązkowi przeprowadzania audytu, mogą zlecać jego realizację z własnej inicjatywy. Celem audytu jest usprawnienie działania organizacji, jak również wyłapywanie nieprawidłowości w niej występujących.

W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznego lub wizyty osobistej. Odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy wszelkie informacje dotyczące współpracy z naszymi specjalistami.

Obsługujemy wszystkich klientów z Tychów, zapewniamy darmowy dojazd do klienta z dzielnic : Cielmice, Czułów, Glinka, Jaroszowice, Mąkołowiec, Nowe Tychy, Osiedle A, Osiedle B, Paprocany, Radziejówka, Stare Tychy, Suble, Śródmieście, Urbanowice, Wartogłowiec, Wilkowyje, Wygorzele, Zawiść, Zwierzyniec, Żwaków oraz Mikołowa : Centrum, Dąbrowa, Gniotek, Goj, Gronie, Jamna, Kamionka, Kałuże, Kąty, Kolonia Huta, Kolonia, Wojewódzka, Nowy Świat, Pelcówka, Regielowiec, Reta, Rusinów, Sośnia Góra, Stara Huta, Stracona Wioska, Wygoda, Wymyślanka.